יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: הקשר בין מצב רגשי חברתי ובין הישגים בלימודים של תלמידי בית הספר

תאריך פרסום: 31/12/2013
שם המחבר: דפנה הדר-פקר

סקירה מדעית: אילו מענים מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות לאתגר השונות בין תלמידים?

תאריך פרסום: 25/06/2013
שם המחבר: לילך גרינפלד יונה

סקירה מדעית: מה ידוע על מודלים חינוכיים מיטביים להתמודדות מערכתית או מקומית עם שונות תלמידים?

תאריך פרסום: 18/06/2013
שם המחבר: יהודית דורי, זהבית כהן

סקירה מדעית: ביחד או לחוד? גישות סותרות, שונות, או פשוט משלימות?

תאריך פרסום: 18/06/2013
שם המחבר: ליאורה לינצ'בסקי