יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

נייר רקע: תוכניות מצוינות וסטנדרטים למורים מנוסים

תאריך פרסום: 09/04/2014
שם המחבר: איתי ארצי

נייר רקע: מורים בחזית - לומדים להנהיג

תאריך פרסום: 11/02/2014
שם המחבר: אן ליברמן

סקירה מדעית: מורים רבי-אמן מנהיגים

תאריך פרסום: 09/01/2014
שם המחבר: ד"ר יעל עופרים