יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

נייר רקע: הצעה ללימודים במסלול בוגר (תואר ראשון) במתמטיקה והוראתה במכללות ובאוניברסיטאות

תאריך פרסום: 08/04/2012
שם המחבר: הגר גל, רז קופרמן

סקירה מדעית: אוריינות מתמטית

תאריך פרסום: 10/02/2012
שם המחבר: עדו גל

סקירה מדעית: אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה, 2009-1995

תאריך פרסום: 25/05/2011
שם המחבר: דוד מעגן

נייר רקע: היבטים מתמטיים בהכשרת מורים - פרוייקט קליין

תאריך פרסום: 08/05/2011
שם המחבר: מישל ארטיג

נייר רקע: ידיעת מתמטיקה טוב מספיק כדי ללמדה

תאריך פרסום: 16/02/2011
שם המחבר: דבורה בול

נייר רקע: הידע המתמטי הדרוש למורים למתמטיקה בביה"ס העל יסודי וההכשרה המתאימה לפיתוחו

תאריך פרסום: 06/02/2011
שם המחבר: ד"ר ניצה כהן
1 2