יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל

תאריך פרסום: 09/12/2016
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע

סקירה מדעית: שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך

תאריך פרסום: 09/10/2016
שם המחבר: גב' גנית ריכטר וד"ר דפנה רבן

סקירה מדעית: מחר 98 - הדוח ויישומיו

תאריך פרסום: 09/10/2016
שם המחבר: ד"ר שרה קליין

סקירה מדעית: מיפוי ראשוני לסקירה מדעית: 'מחר 98' – הדוח ויישומיו

שם המחבר: ד"ר שרה קליין