יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: מעורבות הורים בתכניות התערבות ממוקדות משפחה עבור ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים

תאריך פרסום: 14/09/2010
שם המחבר: שרה אינגבר ואתי דרומי

סקירה מדעית: יחסי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך מנקודת מבט היסטורית

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: קלודי טל ותמר בר

סקירה מדעית: יחסי משפחה - מסגרות חינוכיות בראייה רב תרבותית

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: דורית רואר-סטריאר

סקירה מדעית: המשפחה ומערכת החינוך - יחסי הורים,ילדים, מדינה

תאריך פרסום: 03/08/2010
שם המחבר: חגית ברסטל-גינת

סקירה מדעית: יחסי בית ספר הורים בישראל

תאריך פרסום: 14/03/2010
שם המחבר: יצחק פרידמן