יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: התנאים הנדרשים לרכישת שפות והוראתן

תאריך פרסום: 27/03/2012
שם המחבר: דבורה דובינר

סקירה מדעית: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים

תאריך פרסום: 01/08/2011
שם המחבר: יאיר אור