יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות (ADR) – יישומים בתחום חינוך: דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם

תאריך פרסום: 29/01/2015
שם המחבר: ליאור קלעי שהין ועמרי גפן

סקירה מדעית: דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדים והשפעתן על התלמיד המתבגר

תאריך פרסום: 14/09/2014
שם המחבר: ד"ר יעל עפרים

סקירה מדעית: הידע הקיים על קשרים מועילים בין בתי ספר למשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועל תכניות התערבות המפתחות קשרים אלה

תאריך פרסום: 10/08/2014
שם המחבר: חוה גרינספלד, רעיה אלון ודבורה פלדמן

סקירה מדעית: שימושים בערוצי תקשורת חדשים: איסוף נתונים מבעלי עניין - מורים והורים

תאריך פרסום: 26/05/2014
שם המחבר: ד"ר גילה קורץ

סקירה מדעית: הבסיסים המשפטיים למערכות היחסים בין בית-הספר לבין הורי התלמידים במדינות שונות והשלכותיהם על חובות הצדדים, זכויות וסמכויותיהם

תאריך פרסום: 25/05/2014
שם המחבר: עו"ד צביה שיר