יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: תקצוב חינוך בישראל – רקע היסטורי

תאריך פרסום: 31/03/2016
שם המחבר: מר נחום בלס

סקירה מדעית: קשרים בין אקלים הכיתה ובית הספר, היבטים חברתיים־כלכליים ואי־שוויון וזיקתם להישגים בלימודים

תאריך פרסום: 27/12/2015
שם המחבר: דר' רות ברקוביץ', גב' הדס מור ופרופ' רון א. אסטור

סקירה מדעית: מגמות של בידול או שילוב בסביבת המגורים על בסיס מיצב חברתי כלכלי של התלמידים בבית הספר

תאריך פרסום: 27/12/2015
שם המחבר: פרופ' אודרי-אדי רקח, ד"ר יעל גרינשטיין וגב' חנה בהק

סקירה מדעית: חינוך לגיל הרך כמנוף לצמצום אי שוויון: מחקר, מדיניות ופרקטיקה

תאריך פרסום: 27/12/2015
שם המחבר: ד"ר סמדר מושל

סקירה מדעית: מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי ־ כלכלי: השקעה ציבורית (ממשלתית ומקומית), השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית

תאריך פרסום: 16/12/2015
שם המחבר: מר נחום בלס