ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר יריב פניגר
חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

תקציר קורות החיים:

מרצה בכיר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון. עוסק בהיבטים שונים של אי־שוויון השכלתי, חינוך בקרב קבוצות מיעוט, הבדלים מגדריים בחינוך ומדיניות חינוכית.
מחקריו הנוכחיים מתמקדים בפערים חברתיים בנגישות להשכלה גבוהה בישראל ובהשפעה של מבחנים סטנדרטיים לאומיים ובין־לאומיים על למידה, הוראה ומדיניות חינוכית
.

בעל תואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, 2009.

מעודכן לשנת: 2018