ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' אודרי אדי רקח
חברה בקבוצת עבודה בנושא פיתוח מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל

תקציר קורות החיים:
מרצה בכירה בחוג למינהל ומדיניות בחינוך של אוניברסיטת תל אביב ומכהנת כראש החוג. תחומי המחקר שלה כוללים אי-שוויון חברתי וסוציולוגיה של ההוראה והמינהל החינוכי. במחקרה שמה פרופ' אדי-רקח דגש על סוגיות של אי שוויון במערכות חינוך, הפמיניזציה של המינהל, על עבודתם של מנהלים ולאחרונה גם על מערכות היחסים בין בית הספר לסביבה ולקהילה.
בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, 1997. 
מעודכן לשנת: 2015
פעילויות עבר ביזמה: