ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' אודרי אדי רקח
חברה בקבוצת עבודה - מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

תקציר קורות החיים:
ראש החוג של התואר הראשון בחינוך וראש התוכנית המואצת למינהל ומנהיגות  באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר שלה כוללים אי-שוויון חברתי וסוציולוגיה של ההוראה והמינהל החינוכי. עבודתה מתמקדת כיום  בחקר הורים ובבתי ספר אפקטייביים בישראל.
בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, 1997. 
מעודכן לשנת: 2019
פעילות נוכחית ביזמה:
מדידת שיפור בבתי הספר בישראל
פעילויות עבר ביזמה: