יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' איריס לוין

תקציר קורות החיים:
פרופסור (אמריטוס) בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.
כיהנה כחברה בוועדות לקידום הקריאה, ועמדה בראש ועדה לכתיבת תכנית לימודים שעניינהּ קידום האוריינות בגני הילדים בישראל. עוסקת בהתפתחות האוריינות והשפה בגיל הרך ובהשפעות תרבותיות וחברתיות על התפתחות זו.
מחקריה מתמקדים בהשפעתם של מאפייני שפת האם והכתב (עברית וערבית) על רכישת אוריינות, ובהשפעת אוריינות הבית ואיכות האינטראקציה בין הורים לילדים על התפתחות הילדים. פרופ' לוין עורכת מחקרי התערבות במשפחות ובגני ילדים יהודיים וערביים, במטרה לקדם מחנכים כמטפחי אוריינות.
בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1974.
מעודכן לשנת: 2008
פעילויות עבר ביזמה: