יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר איימן אגבריה

אוניברסיטת חיפה, בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

פרופ' מיכל אל יגון

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רמי בנבנישתי

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר מעין דוידוב

האוניברסיטה העברית

פרופ' מיכל טבח

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' משה ישראלאשוילי

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אבי עשור

אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' דיוויד פורטס

מכון ויצמן למדע
1 2 >