יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

מר פנחס קליין

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

פרופ' פנינה ש. קליין

אוניברסיטת בר-אילן

רות קנולר-לוי

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

ד"ר בלה קסלר

תיכון ליד"ה, האוניברסיטה העברית ומכללה ירושלים

ד"ר דבורה קצביץ

מכון ויצמן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה לנושא טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים

ד"ר תמי קציר

אוניברסיטת חיפה

גב' גילה קרול

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

פרופ' מיכאיל קרייני

האוניברסיטה העברית בירושלים
< 20 21 22 23 24 25 >