יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' רוני פז

מכון ויצמן למדע
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

פרופ' מנחם פיש

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

פרופ' רות פלדמן

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר יריב פניגר

אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

פרופ' שי פרוגל

מכללת סמינר הקיבוצים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

ד"ר טלי פרוינד

המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)

פרופ' יצחק פרידמן

מכללת אחווה

פרופ' יוחנן פרידמן

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר וועדת ההיגוי של היזמה (2014 - היום)
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >