יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' יצחק סוארי

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אנה ספרד

אוניברסיטת חיפה

ד"ר שמואל סתת

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אסתר עדי-יפה

אוניברסיטת בר-אילן

גב' שלומית עמיחי

תכנית 'חותם'

פרופ' אבי עשור

אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

ניר פוגל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה בנושא פיתוח מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל

פרופ' דיוויד פורטס

מכון ויצמן למדע
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >