יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברת וועדת ההיגוי של היזמה ( 2011 - היום )

פרופ' דוד נבו

בתוקף תפקידו כמדען הראשי, משה"ח

נגה נחשון

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

גב' יפעת נחשון

מכון דוידסון לחינוך מדעי

פרופ' אדם ניר

האוניברסיטה העברית
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה - מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

דב נתן

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה בנושא מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

פרופ' אלינור סאיג'-חדאד

אוניברסיטת בר-אילן

גאולה סבר


תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה לנושא טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >