יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' דוד מיודוסר

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ניר מיכאלי

מכללת אורנים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' מנחם מילסון

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מריו מיקולינסר

המרכז הבינתחומי הרצליה
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' אורלי מנור

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רון מרגולין

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר צוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

פאתנה מרג'יה


תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה לנושא טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים

פרופ' גוסטבו מש

אוניברסיטת חיפה
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >