יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' רוזה לייקין

אוניברסיטת חיפה

פרופ' אלה לנדאו-טסרון

האוניברסיטה העברית בירושלים

הילה לנקרי-מיוסט

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה בנושא מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

פרופ' אדם לפסטיין

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

ד"ר מרים מבורך

מכללת לוינסקי לחינוך

פרופ' זמירה מברך

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

גב' אסתר מגן

תיכון 'אוסטרובסקי' ומכון ויצמן למדע

ד"ר תמר מורג

המכללה למינהל ת"א
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >