יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' ירון להבי

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר ג'ניפר לואיס

אוניברסיטת מישיגן

פרופ' (אלכס) אלכסנדר לובוצקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר וועדת ההיגוי של היזמה (2017 - היום)

ד"ר סמדר לוי

מכון ויצמן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה לנושא טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים

פרופ' איריס לוין

אוניברסיטת ת"א

פרופ' נח לוין-אפשטיין

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת ההיגוי של היזמה (2014-היום) וחבר בקבוצת עבודה בנושא מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל

פרופ' ורדה ליברמן

המרכז הבינתחומי הרצליה
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >