יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' משה ישראלאשוילי

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

ד"ר אסתר כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יונתן כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר יואב כהן

המרכז הארצי לבחינות והערכה

פרופ' אריאל כנפו־נעם

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר מיכאל כץ

אוניברסיטת חיפה

פרופ' יעקב כץ

בתוקף תפקידו כמ"מ המדען הראשי, משה"ח
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >