ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' אסמעיל אבו-סעד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אודרי אדי רקח

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה - מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

פרופ' יעקב ב. יבלון

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר ענת גופן-שריג

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' גוסטבו מש

אוניברסיטת חיפה

פרופ' עמירם רביב

המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה