יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' יוסף צלגוב

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' תמי קציר

אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP)

מר רוביק רוזנטל

האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' מלכה רפפורט חובב

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר פנינה שירב

משרד החינוך (לשעבר)

פרופ' ציפורה שכטמן

אוניברסיטת חיפה
< 1 2