ליצירת קשר | * English | * للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' נחמן בן יהודה

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר חגית בנבג'י

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' יערה בר-און

האקדמיה לאומנות ועיצוב - בצלאל

הרב ד"ר יהודה ברנדס

בית המדרש בית מורשה

פרופ' שאול הוכשטיין

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת ההיגוי של היזמה (2009 - היום)

פרופ' מנחם יערי

נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת ההיגוי של היזמה

פרופ' אדם לפסטיין

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

ד"ר שמואל סתת

האוניברסיטה העברית בירושלים