- חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' יואל אליצור

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר דבורה גולדן

אוניברסיטת חיפה

פרופ' צ'רלס גרינבאום

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מוחמד חאג'-יחיא

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' משה ישראלאשוילי

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

ד"ר אסתר כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר תמר מורג

המכללה למינהל ת"א

פרופ' רות פלדמן

אוניברסיטת בר-אילן
1 2 >