יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - Members
Contact us | للصفحة باللغة العربية | עברית |

Members

Ph.D Esther Cohen

The Hebrew University of Jerusalem

Prof. Yoel Elizur

The Hebrew University of Jerusalem

Prof. Ruth Feldman

Bar Ilan University

Prof. Yitzchak Friedman

Achva Academic College

Ph.D Deborah Golden

Haifa University

Prof. Charles Greenbaum

The Hebrew University of Jerusalem

Prof. Muhammad Haj-Yahia

The Hebrew University of Jerusalem

Prof. Moshe Israelashvili

Tel Aviv University
1 2 >