ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

יום עיון 27.6.2019: מיעדי החינוך לכיתת הלימוד

מועד האירוע: 27 ביוני, 2019
היוזמה וועדת המומחים לנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21 מזמינות ליום העיון:
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
הרשמה לאירוע:
בהשתתפות: 27 ביוני, 2019