ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

טיפוח והטמעה של SEL – תיאוריה, מחקר ושדה

תאריך: 12/06/2018
ועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך
חומרי רקע ומצגות מהמפגש