ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש לימודי בנושא : ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט

תאריך: 07/07/2011, ה' בתמוז תשע"א
צוות חברים מועדת היגוי:
מצגות וחומרי רקע מהמפגדש