ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש לימודי: תוכניות לימודים בחברה מרובת מרכזים תרבותיים

תאריך: כ"ז טבת תשע"ח, 14.1.2018
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
חומרי רקע

מפגש לימודי: מגמות בכלכלה ובחברה בישראל

תאריך: כט' בכסלו תשע"ח, 17.12.2017
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
סדר יום, תקצירי הרצאות ומצגות

מפגש לימודי: ידע עדכני על למידה והוראה

תאריך: ט"ז חשוון, 5.11.2017
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
סדר יום ותקצירי הרצאות