ליצירת קשר | * English | * للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש לימודי שני: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

מועד האירוע: 19/02/2014, י"ט באדר תשע"ד
וועדת קונסנסוס: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי ראשון: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

מועד האירוע: 09/01/2014, ח' בשבט תשע"ד
וועדת קונסנסוס: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש