ליצירת קשר | * English | * للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

יום עיון: צילומי שיעורים כמרכיב בפיתוח מקצועי של מורים

מועד האירוע: 11/02/2013, א' באדר תשע"ג
צוות מומחים: איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי: שימושים שונים הנעשים בצילומי וידאו בתהליכי התפתחות מקצועית של מורים

מועד האירוע: 09/01/2013, כ"ז בטבת תשע"ג
צוות מומחים: איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מצגות וחומרי רקע מהמפגש