ליצירת קשר | * English | * للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

יום עיון: סוגיות בבניית אינדיקטורים למערכת החינוך בישראל

וועדת קונסנסוס: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון