ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

הכלה (inclusion) בבתי הספר בישראל

סוג פעילות: 

כיתה ממוצעת בבית ספר בישראל מאופיינת בשוֹנוּת עצומה במאפיינים הקוגניטיביים והרגשיים של הלומדים. לרוב יהיו בה תלמידים עם יכולות לימודיות, רגשיות וחברתיות ברמות שונות. ישנם תלמידים שאובחנו כסובלים מקושי כזה או אחר, כגון הפרעות קשב, קשיי התנהגות, בעיות רגשיות או נכות, ולצידם תלמידים אחרים הסובלים מקשיים שלא אובחנו באופן פורמלי. ישנם תלמידים שבית הספר מקבל עבורם תוספת משאבים כמו סייעת או שעות תגבור, וישנם כאלו שלא זוכים לכך. לכל המכלול הזה צריכים המורים ובית הספר לתת מענה חינוכי, ולקדם כל ילד מבחינה לימודית, ערכית ואישית.

מידת השוֹנוּת עשויה לגדול אף יותר עם היישום ההולך וקרב של חוק השילוב וההכלה, הנותן בידי ההורים את הזכות לבחור מסגרת חינוכית לילדם.

האגף ליישום חוק השילוב וההכלה במשרד החינוך פנה אל היוזמה מרכז לידע ולמחקר בחינוך בבקשה להקים קבוצת עבודה בנושא הכלה במערכת החינוך. מטרות האגף הן ליישם פדגוגיה מכילה, המסייעת לכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו ולפתח ערך עצמי חיובי, ומקדמת תלמידים עם קשיים גדולים יותר. רוח הפדגוגיה המכילה היא "חיוני לחלקם – טוב לכולם", דהיינו יצירת מצב שבו המסגרת החינוכית נותנת מענה לכלל התלמידים, מקדמת אותם ומספקת תמיכה הכרחית לאלו הזקוקים לה במיוחד.

קבוצת העבודה תרכז ידע מאנשי חינוך מהשטח, ממטה משרד החינוך ומהאקדמיה, תאסוף ותארגן ידע פדגוגי וידע בתחום המדיניות, תציע התערבויות ותבחן כיצד ניתן לקדם את ההכלה במערכת החינוך. קבוצת העבודה תעסוק בכמה תחומים:

  • פדגוגיה – כיצד פועלים בית הספר המכיל והכיתה המכילה?
  • פיתוח מקצועי – אילו ידע ויכולות כדאי לפתח אצל מורים? איזו סביבה מקצועית יש לספק להם?
  • מדיניות והקצאת משאבים, בהשוואה לתהליכים מקבילים בעולם – היכן נכון להשקיע משאבים בכדי לקדם הכלה במערכת החינוך?

 מרכז הקבוצה: ערן ברק-מדינה eranbm.101@gnail.com

ערן הוא יועץ לתהליכי למידה ושינוי, איש מחקר ופיתוח חינוכי. בשנים האחרונות משמש מנהל מעבדות פיתוח במשרד החינוך, יועץ לרשויות ולבתי ספר בפיתוח אסטרטגיה והובלת שינוי בחינוך, וכן יועץ לניהול שינוי ופיתוח הדרכה לארגונים עסקיים. לפני כן שימש ראש צוות במחלקת מחקר ופיתוח של מכון אבני ראשה ומנחה קורס בלימודי תואר שני למשאבי אנוש במכללה למנהל. כמו כן, ייעץ למשרד החינוך בגיבוש ובהטמעה של מדיניות החינוך לחשיבה, שימש מנהל ההדרכה של הסוכנות היהודית ועמד בראש מדור במחלקת ההדרכה בזרוע היבשה בצה"ל.
בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה מאוניברסיטת בר־אילן ותואר שני בפסיכולוגיה מחקרית־קוגנטיבית מאוניברסיטת בר-אילן; בוגר לימודי תסריטאות בבית הספר "סם שפיגל" ועתיד להשלים בקרוב דוקטורט בחקר אומנויות המדיה באוניברסיטת פריז־סקלאי.